Blog

Performans Düşüklüğü Nedeniyle Fesih

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ KAVRAMI

Çalışanların normal olarak kendisinden beklenilen performans ile işleri sonuçlandırması beklendiğini düşünürsek bu performansın ölçülmesi ve sonuca göre de farklı uygulamalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Burada önemli kriterlerden biri tüm çalışanlara eşit koşullar ve değerlerde yapılan ölçümleme yapmak ve sonuçlarının yoruma gerek kalmadan sınıflandırılmasıdır.

Diğer önemli kriter değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak işlemlerdir. Örneğin bir çalışanın performansının düşük olduğu belirlenmiş ve iş akdinin sonlandırılması ile devam ettiğini düşünürsek, durumun yargıya taşınması halinde işverenin, çalışanın performansını arttırmaya yönelik ne çalışmalar yapıldığı sorulacaktır.

Bu yüzden düşük performans sonuçlarının performansını arttırmak için eğitim verilmesi gibi işveren tarafından da destekleyici uygulamalar belirlenmelidir.

SON ÇARE FESİH

Performansından memnun olunmayan çalışana işveren olarak gerekli eğitimler verilmiş ve uygun kayıt araçlarıyla herhangi bir değişiklik olmadığı çalışana tebliğ edilerek kayıt altına alınmışsa çalışanın görevinin değiştirilmesi düşünülmelidir. Bunun da mümkün olmaması halinde son çare olarak iş akdinin feshi gerçekleştirilebilir.