Blog

Çalışan ve İşveren Sigorta Prim Oranları Nelerdir?

Bordro hesaplamalarında kullanılan çalışanlar ve işverenler için SGK prim oranları kuruma ait sayfada da belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir.

SGK PRİM ORANLARI 
Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar 
Sigorta Koluİşveren Payı (%)Çalışan Payı (%)Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm11920
Kısa Vadeli Sigorta Kolları22
Genel Sağlık Sigortası7,5512,5
İşsizlik Sigortası21
Toplam22,51537,5

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için)İşveren Payı (%)Çalışan Payı (%)Toplam (%)
22,5 + 27,532

5510 kanun kapsamında belirlenen %5 işveren indirim oranı, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm yani Uzun Vadeli Sigorta Kolları Priminden düşülerek uygulanmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir